Amdanom

Amdanom

Mae Almair Cyf yn gwmni sydd yn darparu gwasanaeth ymgynghori busnes arbenigol i elusennau, cwmnïau bach a chanolig (SME’s) a’r sector cyhoeddus. Mae ein meysydd arbenigol yn cynnwys nawdd Ewropeaidd a chyhoeddus, cymorth gwladwriaethol, caffael, llywodraethu, datblygu busnes, rheoli ariannol, iechyd a diogelwch a rheoli digwyddiadau.

Ffurfiwyd y cwmni yn 2013 gan y perchnogion, Alan and Mair Gwynant. Mae’r ddau yn brofiadol iawn ar lefel uwch-reoli mewn gweithio a chyflawni canlyniadau yn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Amcan y cwmni yw defnyddio’r arbenigedd a’r wybodaeth yma i ddarparu gwasanaeth cynghori ac arweiniad ar lefel ymarferol i fusnesau a sefydliadau.

Ein dull ni yw gweithio gyda rheolwyr i ddarparu arbenigedd hyblyg a chymorth penodol i ddiwallu anghenion eich busnes, gan ddarparu adnodd ychwanegol a mewnbwn arbenigol i ychwanegu at y sgiliau a’r adnoddau sydd yn bodoli eisoes o fewn eich sefydliad. Ni yw’r arbenigwyr personol, a gallwch alw arnom am gymorth ac arweiniad fel bo’r angen, yn rhan amser, dros dro neu fesul prosiect penodol.

Gall ein dull ni o weithredu gynnig ffordd effeithiol a rhesymol yn ariannol, sydd yn cynnig:

  • Gwybodaeth arbenigol
  • Mewnbwn ac ymrwymiad personol i chi fel ein cwsmer
  • Datblygu atebion sydd yn gynaliadwy, yn gost effeithiol ac wedi eu teilwra i’ch anghenion penodol chi
  • Yr hyblygrwydd a’r gallu i ymateb i’ch anghenion newidiol
  • Gwasanaeth proffesiynol, wedi ei ddarparu i safonau cydnabyddedig
  • Gwybodaeth “leol” am Gymru, a’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r Saesneg, fel y bo’n berthnasol

Athroniaeth Almair yw gweithio a chyd-weithio’n agos gyda’n cwsmeriaid er mwyn dod i ddeall eich busnes, fel ein bod yn canolbwyntio ein gwasanaeth i ddarparu cymorth ac atebion sydd yn ymateb i’ch anghenion ac yn ychwanegu gwerth.

Bydd cyd-weithio gydag Almair yn dod â blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth arbenigol yn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i’ch busnes gan gyflawni datblygiad a thyfiant sydd yn gynaliadwy, yn broffesiynol ac yn gost effeithiol.

Alan Gwynant

For any issues concerning Health and Safety or Event Management you can call Alan on 01234 567890, or you can email alan@almair.co.uk

Mair Gwynant

For any issues concerning Funding Matters or Business Development you can call Mair on 01234 567890, or you can email mair@almair.co.uk