Cymorth

Iechyd a
Diogelwch


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alan: 07884 557008 neu anfonwch e-bost

Cymorth

SupportGallwn gynnig awdit iechyd a diogelwch o’ch safle, eich gweithgareddau, a’ch sustemau, a chynnig atebion wedi eu teilwra ar eich cyfer. Gall hyn fod yn unrhyw beth o gyngor “unwaith ac am byth” ar faterion penodol e.e. adrodd am ddamweiniau, neu gallwn gynnig gwasanaeth “person cymwys”, sydd yn cynnwys cyngor a chymorth cyfredol, rhag ofn i unrhyw broblem godi.

Tra bydd y gwasanaeth hwn mewn grym:

  • Enwir Alan Gwynant yn eich polisi iechyd a diogelwch fel y “person cymwys”
  • Cynhelir adolygiadau rheolaidd o’ch polisi, a’ch gweithgareddau er mwyn sicrhau bod popeth yn dilyn y drefn ddiweddaraf
  • Fe’ch hysbysir o unrhyw newidiadau neu ddiweddariad all effeithio ar eich gweithgareddau.

Cynigir y gwasanaeth hwn ar gytundeb chwarterol, hanner blwyddyn, neu flynyddol. Fel rhan o’r cytundeb blynyddol, byddwn yn adolygu ac ail gyhoeddi eich polisi iechyd a diogelwch (fel sy’n orfodol dan y gyfraith)