Rheolaeth Digwyddiadau

Rheolaeth
Digwyddiadau


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alan: 07884 557008 neu anfonwch e-bost

Rheolaeth Digwyddiadau

Mae Rheolaeth Digwyddiadau yn golygu creu, cyfarwyddo a chynllunio pob math o ddigwyddiadau. Gall trefnu digwyddiad fod yn anodd, ac ymddangos yn dasg anferth. Ar wahân i feddwl am sut ddigwyddiad i’w redeg, rhaid cydymffurfio â’r holl reolau a’r cyfreithiau perthnasol.

Yn holl bwysig, beth bynnag yw maint y digwyddiad, yw diogelwch y bobl hynny sydd yn mynychu’r digwyddiad, a rhaid rhoi sylw buan i’r canlynol:

  • Cynllunio
  • Materion Diogelwch
  • Stiwardio
  • Hyfforddiant
  • Rheolaeth o’r digwyddiad

Mae’n bosib bod yn rhaid ystyried materion eraill megis trwyddedu, rheolaeth sŵn ac yn y blaen. Ar gyfer digwyddiadau mwy, mae’n arfer da i baratoi dogfen reoli ar gyfer y digwyddiad.

Ymysg y llu o faterion sydd angen ystyriaeth, mae cyfleusterau (toiledau, ac o bosib, cawodydd), cymorth cyntaf, ambiwlans. Yn ddibynnol ar faint y digwyddiad, mae’n bosib y bydd yn rhaid ystyried trafnidiaeth, gwastraff, trydan dŵr, diogelwch tân, ayyb.

Wedi gweithio i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru, mae gan Alan Gwynant dros 35 mlynedd o brofiad o fod yn gyfrifol am drefnu’r holl elfennau technegol mewn digwyddiadau mawr. Mae Alan felly yn gymwys iawn i gynnig cyngor ac arweiniad ar bob agwedd o reoli digwyddiadau, o bob maint.

Cysylltwch ag Alan heddiw am drafodaeth gychwynnol.