Dichonoldeb

Rheolaeth
Digwyddiadau


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alan: 07884 557008 neu anfonwch e-bost

Dichonoldeb

Wrth ystyried cynnal digwyddiad o unrhyw faint, mae’n rhaid rhoi ystyriaeth i ddichonoldeb y syniad, gan ystyried materion megis:

  • Ariannol
  • Trwyddedu
  • Lleoliad
  • Trafnidiaeth
  • Marchnata
  • Adnoddau – ar gael yn barod, neu eu hangen
  • Rheolaeth Risg
  • Yswiriant

Gallwn gynnig cynhorthwy i ddatblygu cynllun dichonoldeb cychwynnol, i gynnwys rhai, neu’r cyfan o’r uchod. Gallwn hefyd ystyried unrhyw ffactorau perthnasol eraill.

Croeso i chi gysylltu am sgwrs gychwynnol, a chyngor ar sut i weithredu.