Alan Gwynant

Alan Gwynant

Bu Alan ynghlwm â digwyddiadau a iechyd a diogelwch am dros 30 mlynedd, ac yn ystod y cyfnod hyn, bu’n gyfrifol am holl agweddau technegol 12 Eisteddfod yr Urdd, a 25 Eisteddfod Genedlaethol.

Mae’r profiad hwn wedi rhoi profiad a gwybodaeth amhrisiadwy o reoli a chynllunio digwyddiadau mawr, ac o reolaeth iechyd a diogelwch cymhleth, asesiadau risg ayyb.

Mae ei brofiad a’i gyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Cynllunio Digwyddiadau mawr, a Rheoli Prosiectau
  • Rheolaeth Iechyd a Diogelwch
  • Rheolaeth o Dyrfaoedd
  • Stiwardio, gan gynnwys hyfforddi staff gwirfoddol a chyflogedig
  • Ymgynghori a thrafod gyda Awdurdodau Lleol, Gwasanaethau Brys, Trwyddedu ayyb

Mae cymhwysterau Alan yn cynnwys:

  • Tystysgrif NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Lefel 4 NVQ mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Aelod Siartredig o IOSH (Sefydliad Galwedigaethol ar gyfer gweithwyr Iechyd a Diogelwch proffesiynol).

Hefyd, mae Alan wedi mynychu cyrsiau arbennigol yn y Coleg Cynlllunio Rhag Argyfwng yn Efrog ar Reolaeth Diogelwch mewn Digwyddiadau a Rheolaeth Tyrfaoedd.

Mae Alan hefyd yn hyfforddwr cydnabyddedig IOSH, wedi ei drwyddedu i gyflwyno eu cyrsiau hyfforddi blaengar.

Gellir daparu CV llawn.