Mair Gwynant

ICAEW_CA_logoMair Gwynant

Mae Mair yn gyfrifydd siartredig gyda phrofiad eang o redeg a rheoli busnes ac o gynghori ystod eang o gleientiaid. Mae ei gwybodaeth wedi ei seilio ar ei phrofiadau uniongyrchol o weithio ar lefel uwch o fewn Llywodraeth Cymru, WEFO, Y Comisiwn Archwilio, Canolfan Cydweithredol Cymru, Chwarae Teg a Deloitte Touche LLP.

Mae Mair yn cynnig:

 • Gwybodaeth uniongyrchol o safonnau llywodraethu a rheoli arian sydd yn ofynnol gan y sector gyhoeddus yng Nghymru
 • Gwybodaeth ymarferol manwl a hanes o gynghori ar oblygiadau rheolau cymorth gwladwriaethol, caffael a chronfeydd strwythurol Ewropeaidd
 • Ystod eang o brofiad cyfrifiaeth a rheolaeth ariannol
 • Profiad sylweddol o weithio gyda, a chynghori amrywiaeth eang o fusnesau bach a chanolig, a sefydliadau’r trydydd sector, ar ddechrau busnes, datblygu, llywodraethu a rheolaeth ariannol
 • Profiad uniongyrchol o reoli ar lefel uwch o fewn y trydydd sector ac empathi go iawn i’r heriau a wynebir
 • Gwir ddealltwriaeth o’r cyd destun gwleidyddol, diwylliannol, daearyddol ac economaidd yng Nghymru
 • Arddull pragmatig i ddatblygu a chwilio atebion ymarferol a chynaliadwy

Mae arbennigedd Mair wedi ei selio ar ei phrofiad uniongyrchol yn y swyddogaethau canlynol:

 • Pennaeth Uned Cymorth Gwladwriaethol Llywodraeth Cymru am 4 blynedd
 • Dadansoddwr ariannol o fewn Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, gan weithio gydag ymgeiswyr ar ddatblygu cynigion cadarn a modelau ariannol yn unol â rheolau cronfeydd strwythurol
 • Cyfarwyddwr Prosiect o fewn Llywodraeth Cymru yn arwain ar sefydlu fframwaith llywodraethu newydd ar gyfer rheoli grantiau a chyllid
 • Swyddogaethau rheoli busnes a chyllid, yn gweithredu ar lefel Uwch neu ar Fwrdd Rheoli ystod eang o sefydliadau gan gynnwys Chwarae Teg, Canolfan Cydweithredol Cymru a Cwmni Gwasanaethau WCVA
 • Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru , yn gyfrifol am faterion cyllid, adnoddau dynol a llywodraethu
 • Ymddiriedolwr elusen a dirprwy drysorydd i WCVA, ac ymddiriedolwr a thrysorydd ar gyfer elusen cymunedol bach
 • 7 mlynedd o weithio i gwmni cyfrifeg mawr, gan gynnwys 5 mlynedd fel ymgynghorydd rheoli, yn gweithio ar ystod eang o brosiectau reolaeth ariannol, adolygiadau sefydliadol a datblygu busnes